بایگانی برچسب: سیروس کهوری نژاد بندری

حمید ابراهیمی و حدیثه تهرانی به «میر محنا» پیوستند

حمید ابراهیمی و حدیثه تهرانی به «میر محنا» پیوستند

حمید ابراهیمی و حدیثه تهرانی به عنوان آخرین بازیگران به نمایش «میر محنا» به نویسندگی و کارگردانی سیروس کهوری نژاد پیوستند.

نمایش پنجره ای بر بادها

یادداشتی بر نمایش «پنجره ای بر بادها» به کارگردانی کهوری نژاد

تئاتر آنلاین: در روزگاری که هنوز هم حرف های پوچ و بی اساس مردم تاثیری عمیق بر زندگی ما دارند، «پنجره ای بر بادها»، به دنبال منفذی است که بتوان به اتکای آن در بادهایی گریزپایی که بی هدف از هر سو زندگی را به لرزه می اندازند، استوار ماند.

Top