بایگانی برچسب: خانه هنرمندان

کانون کارگردانان نشست های تخصصی تئاتر برگزار می‌کند

کانون کارگردانان نشست های تخصصی تئاتر برگزار می‌کند

نخستین نشست تخصصی کانون کارگردانان خانه تئاتر با عنوان «تئاتر دولتی/ تئاتر خصوصی» در خانه هنرمندان بر گزار می‌شود.

Top