بایگانی برچسب: جشنواره فجر استانی

اجرای ۱۷ اثر نمایشی و ۶ نشست و کارگاه آموزشی در خوزستان

اجرای ۱۷ اثر نمایشی و ۶ نشست و کارگاه آموزشی در خوزستان

جشنواره فجر استانی خوزستان از ۱۶ تا ۲۲ دی‌ ماه در ۶ شهر استان خوزستان برگزار می شود.

Top