بایگانی برچسب: جشنواره تئاتر فتح خرمشهر

برنامه جشنواره ملی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر اعلام شد

برنامه جشنواره ملی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر اعلام شد

خرمشهر – دبیر جشنواره ملی مقاومت فتح خرمشهر، برنامه بیستمین جشنواره ملی مقاومت فتح خرمشهر را تشریح کرد.

جشنواره ملی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر

فراخوان بیستمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر اعلام شد

جشنواره ملی تئاتر مقاومت – فتح خرمشهر در سه بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای ، مسابقه نمایش‌های میدانی، بخش میهمان برگزار خواهد

Top