بایگانی برچسب: جشنواره تئاتر فتح خرمشهر

آثاری از ۱۱ استان به بیستمین جشنواره فتح خرمشهر ارسال شد

آثاری از ۱۱ استان به بیستمین جشنواره فتح خرمشهر ارسال شد

خرمشهر – دبیر جشنواره تئاتر مقاومت و فتح خرمشهر گفت: آثار از ۱۱ استان به دبیرخانه بیستمین جشنواره فتح خرمشهر ارسال شد.

جشنواره ملی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر

فراخوان بیستمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر اعلام شد

جشنواره ملی تئاتر مقاومت – فتح خرمشهر در سه بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای ، مسابقه نمایش‌های میدانی، بخش میهمان برگزار خواهد

Top