بایگانی برچسب: جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

آثارراه یافته به دوازدهمین جشنواره تئاترخیابانی مریوان معرفی شدند

آثارراه یافته به دوازدهمین جشنواره تئاترخیابانی مریوان معرفی شدند

سنندج- آثار راه یافته به دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان از سوی داوران این دوره معرفی شدند.

۹۴ طرح به مرحله بازبینی جشنواره تئاتر خیابانی مریوان راه پیدا کرد

ارزیابی طرح های متقاضی حضور در دوازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان انجام شد و ۹۴ طرح به مرحله بازبینی جشنواره راه پیدا کرد.

رشد ۶۴ درصدی آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

سنندج – دبیر دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان از رشد۶۴ درصدی آثار ارسالی به دبیرخانه این جشنواره خبردادوگفت: درمجموع ۴۲۳ طرح و ایده ازسراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

رشد ۶۴ درصدی آثار متقاضی حضور در جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

دبیرخانه دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان اعلام کرد که ۴۲۳ طرح و ایده از سراسر کشور متقاضی حضور در این جشنواره هستند.

دبیر دوازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان منصوب شد

سید فاتح باد پروا با حکم مدیرکل هنرهای نمایشی به عنوان دبیر دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان منصوب شد.

ثبت ۴ مهرماه به عنوان روز ملی تئاتر خیابانی در تقویم فرهنگی کشور

سنندج- یکی از داوران یازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان خواستار ثبت چهارم مهرماه به عنوان روز ملی تئاتر خیابانی در تقویم فرهنگی کشور شد.

Top