بایگانی برچسب: تئاتر کمدی

تئاتر

قدردانی تعدادی از هنرمندان از نظارت کارشناسی بر تئاترهای کمدی

قدردانی تعدادی از هنرمندان از نظارت کارشناسی بر تئاترهای کمدی

جمعی از فعالان تئاتر کمدی تهران طی نامه ای از حمایت، توجه و برنامه‌ریزی اداره کل هنرهای نمایشی در قبال فعالیت های این بخش از هنرمندان تئاتر، قدردانی کردند.

برگزاری دو کارگاه آموشی تئاتر کمدی

گروه «تئاتر اشتباهات» به سرپرستی میثم عبدی به عنوان اولین گروه شرکت کننده در پروژه مرکز مطالعات اجرایی قشقایی دو نشست تخصصی دیگر را درباره تئاتر کمدی برگزار می کند.

Top