بایگانی برچسب: بندر عباس

نمایش «دن کامیلو» در بندرعباس به روی صحنه رفت

نمایش «دن کامیلو» در بندرعباس به روی صحنه رفت

بندر عباس – نمایش «دن کامیلو» در بندرعباس به روی صحنه رفت.

تئاتر را باید به آتش کشید

تئاتر را باید به آتش کشید

چهار نمایش از بندر عباس طی پروژه “تئاتر را باید به آتش کشید” در تهران به روی صحنه می رود .

Top