بایگانی برچسب: امیر پشلنگ

تصاویر نمایش درای کانتی

تصاویر نمایش درای کانتی

نمایش درای کانتی به نویسندگی باقر سروش و کارگردانی امیر پشلنگ تا ۵ بهمن در مجموعه تئاتر پایتخت اجرا خواهد شد.

Top