صفحه اصلی / احمد مرادی پور

طراحی «کوسه‌ ها» به شکل اکسپرسیونیستی

کارگردان «کوسه‌ها» با اشاره به اینکه این نمایش اثری سایکودرام درباره سینما است، عنوان کرد: فضاسازی ا ...