بایگانی برچسب: آزاده مویدی فرد

آزاده مویدی فرد - خانه پاکیزه

«خانه پاکیزه» را به چشم کمدی موقعیت می‌ بینم

«خانه پاکیزه» را به چشم کمدی موقعیت می‌ بینم

بازیگر «خانه پاکیزه» که این روزها در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است درباره موضوع این اثر نمایشی و نقش خود توضیح داد.

Top