مدرسان مدرسه تئاتر جشنواره استان تهران مشخص شدند

ایوب آقاخانی، ستاره اسکندری و کیومرث مرادی مدرسان مدرسه تئاتر جشنواره استان تهران شدند.

به گزارش تئاتر آنلاین و به نقل از مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره تئاتر استان تهران، جشنواره تئاتر استان تهران، ۲۴ لغایت ۲۸ شهریور به میزبانی شهرستان های جنوب شرق استان تهران برگزار می شود.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته سه کارگاه آموزشی در بخش مدرسه تئاتر این جشنواره در نظر گرفته شده است. ایوب آقاخانی گارگاه راهبردهایی در نمایشنامه نویسی را شنبه ۲۵ شهریور، ستاره اسکندری کارگاه بازیگری و انتقال تجربه در تئاتر را یکشنبه ٢۶ و دوشنبه ٢٧شهریور و کیومرث مرادی کارگاه فرآیند تولید و اجرای تئاتر را سه شنبه ۲۸ شهریور برگزار می کند.

این کارگاه ها ویژه اعضای انجمن هنرهای نمایشی استان تهران و به صورت رایگان برگزار می شود. طرح مدرسه تئاتر جشنواره استان تهران برای نخستین بار توسط انجمن هنرهای نمایشی استان تهران در حاشیه جشنواره استان تهران برگزار می شود.

جشنواره تئاتر استان تهران به دبیری محمد حسین اسماعیلی و به میزبانی شهرستان های جنوب شرق استان ها تهران از ٢۴ تا ٢٨ شهریور برگزار می شود.

Top