۹۴ طرح به مرحله بازبینی جشنواره تئاتر خیابانی مریوان راه پیدا کرد

ارزیابی طرح های متقاضی حضور در دوازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان انجام شد و ۹۴ طرح به مرحله بازبینی جشنواره راه پیدا کرد.

به گزارش تئاتر آنلاین، دبیرخانه دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان ۹۴ طرح و ایده را در بخش آیینی سنتی و بخش مسابقه (آزاد) جشنواره معرفی کرد. هیات انتخاب جشنواره متشکل از فارس باقری، سیروس همتی و رحیم عبدالزحیم زاده در بخش آیینی و سنتی ۲۴ طرح را برای مرحله بازبینی انتخاب کرد.

همچنین در بخش مسابقه (آزاد) نیز ۹۴ طرح به مرحله بازبینی راه پیدا کرد.

گروه های پذیرفته شده در مرحله ارزیابی طرح و ایده تا ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ فرصت دارند فیلم نمایش های خود را برای مرحله بازبینی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

مطالب مرتبط

Top