کتاب «نمایش درمانی» تجدید چاپ شد

کتاب «نمایش درمانی» با عنوان دوم «نمایش درمانی در مسیر تکامل» نوشته مجید امرایی توسط انتشارات دانژه به چاپ دوم رسید.

به گزارش تئاتر آنلاین، این کتاب نخستین اثر تالیفی ایرانی در حوزه نمایش درمانی است که در سال ۸۹ منتشر شده و اکنون به چاپ دوم رسیده است. نویسنده در این کتاب در قالب ۶ فصل و یک پیوست درباره نمایش درمانی سخن گفته است.

در فصل اول کتاب «نمایش درمانی» به مباحثی چون تئاتر چیست، تقلید نمایشی، اهداف تئاتر، داستان ابداع نمایش درمانی و نمایش درمانی در گذر زمان پرداخته شده است.

نویسنده در فصل های دوم تا ششم به معرفی عناصر پنج گانه نمایش درمانی، انواع ارتباط، مراحل درمان در نمایش درمانی، تکنیک های آموزشی، برخی اثرات نمایش درمانی و نمونه های عملی نمایش درمانی پرداخته است.

کتاب «نمایش درمانی» در ۲۲۰ صفحه با بخش اصطلاحات تخصصی و پیوست ها و با قیمت ۱۴ هزار تومان به بازار کتاب عرضه شده است.

مطالب مرتبط

Top