تصاویر نمایش مامان رو حدس بزن!

سپیده کلالی

643568.jpg (900×795)

عکاس آیدا باقری

643569.jpg (900×623)

643567.jpg (900×791)

643566.jpg (889×900)

643573.jpg (799×900)

643572.jpg (900×681)

643571.jpg (900×712)

643578.jpg (847×900)

643570.jpg (900×686)

643576.jpg (675×900)

643577.jpg (900×600)

643575.jpg (622×900)

643582.jpg (900×600)

643580.jpg (900×715)

643581.jpg (900×600)

643584.jpg (900×603)

643583.jpg (572×900)

نمایش مامان رو حدس بزن به نویسندگی صحرا رمضانیان به کارگردانی مهتاب جامعی در تماشاخانه شمایل مشهد به روی صحنه رفت. عکاس آیدا باقری.

مطالب مرتبط

Top